Najlepsze wyniki wg punktówPlik wyników (Lenex)
 
MężczyznKobiet
dowolnydowolny
25mSerie na czas6-8Lista startowaWyniki 25mSerie na czas6-8Lista startowaWyniki
50mSerie na czas13-15Lista startowaWyniki 50mSerie na czas13-15Lista startowaWyniki
50mSerie na czas11-12Lista startowaWyniki 50mSerie na czas11-12Lista startowaWyniki
50mSerie na czas9-10Lista startowaWyniki 50mSerie na czas9-10Lista startowaWyniki
100mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 100mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
 
grzbietowygrzbietowy
25mSerie na czas9-10Lista startowaWyniki 25mSerie na czas9-10Lista startowaWyniki
50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
50mSerie na czas11-12Lista startowaWyniki 50mSerie na czas11-12Lista startowaWyniki
 
klasycznyklasyczny
25mSerie na czas9-10Lista startowaWyniki 25mSerie na czas9-10Lista startowaWyniki
50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
50mSerie na czas11-12Lista startowaWyniki 50mSerie na czas11-12Lista startowaWyniki
 
motylkowymotylkowy
25mSerie na czas9-10Lista startowaWyniki 25mSerie na czas9-10Lista startowaWyniki
50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
 
zmiennyzmienny
100mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 100mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
100mSerie na czas11-12Lista startowaWyniki 100mSerie na czas11-12Lista startowaWyniki
Najlepsze wyniki wg punktówPlik wyników (Lenex)
 
1 - 1 blok - 04-12-2011 - 10:00
1.Dziewcząt25m dowolnySerie na czasKlasy 0,I,IILista startowaWyniki
2.Chłopców25m dowolnySerie na czasKlasy 0,I,IILista startowaWyniki
3.Dziewcząt50m dowolnySerie na czasKlasy III,IVLista startowaWyniki
4.Chłopców50m dowolnySerie na czasKlasy III,IVLista startowaWyniki
5.Dziewcząt50m dowolnySerie na czasKlasy V-VILista startowaWyniki
6.Chłopców50m dowolnySerie na czasKlasy V-VILista startowaWyniki
7.Dziewcząt25m grzbietowySerie na czasKlasy III,IVLista startowaWyniki
8.Chłopców25m grzbietowySerie na czasKlasy III,IVLista startowaWyniki
9.Dziewcząt50m grzbietowySerie na czasKlasy V-VILista startowaWyniki
10.Chłopców50m grzbietowySerie na czasKlasy V-VILista startowaWyniki
11.Dziewcząt25m klasycznySerie na czasKlasy III,IVLista startowaWyniki
12.Chłopców25m klasycznySerie na czasKlasy III,IVLista startowaWyniki
13.Dziewcząt50m klasycznySerie na czasKlasy V-VILista startowaWyniki
14.Chłopców50m klasycznySerie na czasKlasy V-VILista startowaWyniki
15.Dziewcząt25m motylkowySerie na czasKlasy III,IVLista startowaWyniki
16.Chłopców25m motylkowySerie na czasKlasy III,IVLista startowaWyniki
17.Dziewcząt100m zmiennySerie na czasKlasy V-VILista startowaWyniki
18.Chłopców100m zmiennySerie na czasKlasy V-VILista startowaWyniki
 
2 - 2 blok - 04-12-2011 - 14:00
19.Dziewcząt50m dowolnySerie na czasGimnazjumLista startowaWyniki
20.Chłopców50m dowolnySerie na czasGimnazjumLista startowaWyniki
21.Kobiet50m grzbietowySerie na czasOpenLista startowaWyniki
22.Mężczyzn50m grzbietowySerie na czasOpenLista startowaWyniki
23.Kobiet50m klasycznySerie na czasOpenLista startowaWyniki
24.Mężczyzn50m klasycznySerie na czasOpenLista startowaWyniki
25.Kobiet50m motylkowySerie na czasOpenLista startowaWyniki
26.Mężczyzn50m motylkowySerie na czasOpenLista startowaWyniki
27.Kobiet100m zmiennySerie na czasOpenLista startowaWyniki
28.Mężczyzn100m zmiennySerie na czasOpenLista startowaWyniki
29.Kobiet100m dowolnySerie na czasOpenLista startowaWyniki
30.Mężczyzn100m dowolnySerie na czasOpenLista startowaWyniki