Ostatnia aktualizacja 31-03-2019 17:19
Statystyki zgłoszeń wg klubuPunktacja klubowa - I BlokNajlepszy zawodnik
Statystyka medalowaNajlepsza zawodniczkaNajlepszy zawodnik - I blok
Punktacja klubowa - I BlokNajlepsza zawodniczka - I blokPlik wyników (Lenex)
 
MężczyznKobiet
dowolnydowolny
25mSerie na czas- 7Lista startowaWyniki 25mSerie na czas- 7Lista startowaWyniki
25mSerie na czas61 +Lista startowaWyniki 25mSerie na czas61 +Lista startowaWyniki
50mSerie na czas8 - 10Lista startowaWyniki 50mSerie na czas8 - 10Lista startowaWyniki
50mSerie na czas11 - 17Lista startowaWyniki 50mSerie na czas11 - 17Lista startowaWyniki
50mSerie na czas18 - 60Lista startowaWyniki 50mSerie na czas18 - 60Lista startowaWyniki
100mSerie na czas11 - 17Lista startowaWyniki 100mSerie na czas11 - 17Lista startowaWyniki
200mSerie na czas11 - 17Lista startowaWyniki 200mSerie na czas11 - 17Lista startowaWyniki
 
grzbietowygrzbietowy
50mSerie na czas8 - 10Lista startowaWyniki 50mSerie na czas8 - 10Lista startowaWyniki
50mSerie na czas11 - 17Lista startowaWyniki 50mSerie na czas11 - 17Lista startowaWyniki
100mSerie na czas11 - 17Lista startowaWyniki 100mSerie na czas11 - 17Lista startowaWyniki
200mSerie na czas11 - 17Lista startowaWyniki 200mSerie na czas11 - 17Lista startowaWyniki
 
klasycznyklasyczny
50mSerie na czas8 - 10Lista startowaWyniki 50mSerie na czas8 - 10Lista startowaWyniki
50mSerie na czas11 - 17Lista startowaWyniki 50mSerie na czas11 - 17Lista startowaWyniki
100mSerie na czas11 - 17Lista startowaWyniki 100mSerie na czas11 - 17Lista startowaWyniki
 
motylkowymotylkowy
50mSerie na czas9 - 10Lista startowaWyniki 50mSerie na czas9 - 10Lista startowaWyniki
50mSerie na czas11 - 17Lista startowaWyniki 50mSerie na czas11 - 17Lista startowaWyniki
100mSerie na czas11 - 17Lista startowaWyniki 100mSerie na czas11 - 17Lista startowaWyniki
 
dowolny sztafetadowolny sztafeta
4 x 50mSerie na czas11 +Lista startowaWyniki 4 x 50mSerie na czas11 +Lista startowaWyniki
 
zmienny sztafetazmienny sztafeta
4 x 50mSerie na czas11 +Lista startowaWyniki 4 x 50mSerie na czas11 +Lista startowaWyniki
 
Inne konkurencje
11.Mieszane8 x 25m dowolnySerie na czas12:5910 lat i młodsiLista startowaWyniki
Statystyki zgłoszeń wg klubuPunktacja klubowa - I BlokNajlepszy zawodnik
Statystyka medalowaNajlepsza zawodniczkaNajlepszy zawodnik - I blok
Punktacja klubowa - I BlokNajlepsza zawodniczka - I blokPlik wyników (Lenex)
 
1 - Blok I - 30-03-2019 - 10:00
1.Dziewcząt25m dowolnySerie na czas10:007 lat i młodsiLista startowaWyniki
2.Chłopców25m dowolnySerie na czas10:027 lat i młodsiLista startowaWyniki
3.Dziewcząt50m dowolnySerie na czas10:038 - 10 latLista startowaWyniki
4.Chłopców50m dowolnySerie na czas10:378 - 10 latLista startowaWyniki
1.Dziewcząt25m dowolnyCeremonia medalowa11:037 lat i młodsi
2.Chłopców25m dowolnyCeremonia medalowa11:067 lat i młodsi
5.Dziewcząt50m klasycznySerie na czas11:098 - 10 latLista startowaWyniki
6.Chłopców50m klasycznySerie na czas11:248 - 10 latLista startowaWyniki
3.Dziewcząt50m dowolnyCeremonia medalowa11:358 - 10 lat
4.Chłopców50m dowolnyCeremonia medalowa11:388 - 10 lat
7.Dziewcząt50m grzbietowySerie na czas11:418 - 10 latLista startowaWyniki
8.Chłopców50m grzbietowySerie na czas12:118 - 10 latLista startowaWyniki
5.Dziewcząt50m klasycznyCeremonia medalowa12:348 - 10 lat
6.Chłopców50m klasycznyCeremonia medalowa12:378 - 10 lat
9.Dziewcząt50m motylkowySerie na czas12:409 - 10 latLista startowaWyniki
10.Chłopców50m motylkowySerie na czas12:479 - 10 latLista startowaWyniki
7.Dziewcząt50m grzbietowyCeremonia medalowa12:538 - 10 lat
8.Chłopców50m grzbietowyCeremonia medalowa12:568 - 10 lat
11.Mieszane8 x 25m dowolnySerie na czas12:5910 lat i młodsiLista startowaWyniki
9.Dziewcząt50m motylkowyCeremonia medalowa13:019 - 10 lat
10.Chłopców50m motylkowyCeremonia medalowa13:049 - 10 lat
11.Mieszane8 x 25m dowolnyCeremonia medalowa13:0710 lat i młodsi
 
2 - Blok II - 30-03-2019 - 14:00
12.Kobiet50m dowolnySerie na czas14:0018 - 60 latLista startowaWyniki
13.Mężczyzn50m dowolnySerie na czas14:0218 - 60 latLista startowaWyniki
14.Kobiet25m dowolnySerie na czas14:0661 lat i starsiLista startowaWyniki
15.Mężczyzn25m dowolnySerie na czas14:0861 lat i starsiLista startowaWyniki
12.Kobiet50m dowolnyCeremonia medalowa14:0918 - 60 lat
13.Mężczyzn50m dowolnyCeremonia medalowa14:1218 - 60 lat
16.Kobiet50m dowolnySerie na czas14:1511 - 17 latLista startowaWyniki
17.Chłopców50m dowolnySerie na czas14:2411 - 17 latLista startowaWyniki
14.Kobiet25m dowolnyCeremonia medalowa14:3761 lat i starsi
15.Mężczyzn25m dowolnyCeremonia medalowa14:4061 lat i starsi
18.Kobiet100m grzbietowySerie na czas14:4311 - 17 latLista startowaWyniki
19.Chłopców100m grzbietowySerie na czas14:5411 - 17 latLista startowaWyniki
16.Kobiet50m dowolnyCeremonia medalowa15:0811 - 17 lat
17.Chłopców50m dowolnyCeremonia medalowa15:1111 - 17 lat
20.Kobiet200m dowolnySerie na czas15:1411 - 17 latLista startowaWyniki
21.Chłopców200m dowolnySerie na czas15:2611 - 17 latLista startowaWyniki
18.Kobiet100m grzbietowyCeremonia medalowa15:4311 - 17 lat
19.Chłopców100m grzbietowyCeremonia medalowa15:4611 - 17 lat
22.Kobiet100m motylkowySerie na czas15:4911 - 17 latLista startowaWyniki
23.Chłopców100m motylkowySerie na czas15:5411 - 17 latLista startowaWyniki
20.Kobiet200m dowolnyCeremonia medalowa16:0111 - 17 lat
21.Chłopców200m dowolnyCeremonia medalowa16:0411 - 17 lat
24.Kobiet50m klasycznySerie na czas16:0711 - 17 latLista startowaWyniki
25.Chłopców50m klasycznySerie na czas16:1311 - 17 latLista startowaWyniki
22.Kobiet100m motylkowyCeremonia medalowa16:2211 - 17 lat
23.Chłopców100m motylkowyCeremonia medalowa16:2511 - 17 lat
26.Kobiet4 x 50m dowolnySerie na czas16:2811 lat i starsiLista startowaWyniki
27.Mężczyzn4 x 50m dowolnySerie na czas16:3111 lat i starsiLista startowaWyniki
24.Kobiet50m klasycznyCeremonia medalowa16:3511 - 17 lat
25.Chłopców50m klasycznyCeremonia medalowa16:3811 - 17 lat
26.Kobiet4 x 50m dowolnyCeremonia medalowa16:4111 lat i starsi
27.Mężczyzn4 x 50m dowolnyCeremonia medalowa16:4411 lat i starsi
Statystyki zgłoszeń wg klubuPunktacja klubowa - I BlokNajlepszy zawodnik
Statystyka medalowaNajlepsza zawodniczkaNajlepszy zawodnik - I blok
Punktacja klubowa - I BlokNajlepsza zawodniczka - I blokPlik wyników (Lenex)
 
3 - Blok III - 31-03-2019 - 10:00
28.Kobiet50m grzbietowySerie na czas10:0011 - 17 latLista startowaWyniki
29.Chłopców50m grzbietowySerie na czas10:0711 - 17 latLista startowaWyniki
30.Kobiet100m klasycznySerie na czas10:1611 - 17 latLista startowaWyniki
31.Chłopców100m klasycznySerie na czas10:2411 - 17 latLista startowaWyniki
28.Kobiet50m grzbietowyCeremonia medalowa10:3511 - 17 lat
29.Chłopców50m grzbietowyCeremonia medalowa10:3811 - 17 lat
32.Kobiet200m grzbietowySerie na czas10:4111 - 17 latLista startowaWyniki
33.Chłopców200m grzbietowySerie na czas10:5011 - 17 latLista startowaWyniki
30.Kobiet100m klasycznyCeremonia medalowa10:5911 - 17 lat
31.Chłopców100m klasycznyCeremonia medalowa11:0211 - 17 lat
34.Kobiet50m motylkowySerie na czas11:0511 - 17 latLista startowaWyniki
35.Chłopców50m motylkowySerie na czas11:1011 - 17 latLista startowaWyniki
32.Kobiet200m grzbietowyCeremonia medalowa11:1911 - 17 lat
33.Chłopców200m grzbietowyCeremonia medalowa11:2211 - 17 lat
36.Kobiet100m dowolnySerie na czas11:2511 - 17 latLista startowaWyniki
37.Chłopców100m dowolnySerie na czas11:3711 - 17 latLista startowaWyniki
34.Kobiet50m motylkowyCeremonia medalowa11:5111 - 17 lat
35.Chłopców50m motylkowyCeremonia medalowa11:5411 - 17 lat
38.Kobiet4 x 50m zmiennySerie na czas11:5711 lat i starsiLista startowaWyniki
39.Mężczyzn4 x 50m zmiennySerie na czas12:0011 lat i starsiLista startowaWyniki
36.Kobiet100m dowolnyCeremonia medalowa12:0411 - 17 lat
37.Chłopców100m dowolnyCeremonia medalowa12:0711 - 17 lat
38.Kobiet4 x 50m zmiennyCeremonia medalowa12:1011 lat i starsi
39.Mężczyzn4 x 50m zmiennyCeremonia medalowa12:1311 lat i starsi