Ostatnia aktualizacja 23-03-2019 19:26
Statystyki zgłoszeń wg klubu
 
MężczyznKobiet
dowolnydowolny
25mSerie na czas- 7.................. 25mSerie na czas- 7..................
25mSerie na czas61 +.................. 25mSerie na czas61 +..................
50mSerie na czas8 - 10.................. 50mSerie na czas8 - 10..................
50mSerie na czas11 - 17.................. 50mSerie na czas11 - 17..................
50mSerie na czas18 - 60.................. 50mSerie na czas18 - 60..................
100mSerie na czas11 - 17.................. 100mSerie na czas11 - 17..................
200mSerie na czas11 - 17.................. 200mSerie na czas11 - 17..................
 
grzbietowygrzbietowy
50mSerie na czas8 - 10.................. 50mSerie na czas8 - 10..................
50mSerie na czas11 - 17.................. 50mSerie na czas11 - 17..................
100mSerie na czas11 - 17.................. 100mSerie na czas11 - 17..................
200mSerie na czas11 - 17.................. 200mSerie na czas11 - 17..................
 
klasycznyklasyczny
50mSerie na czas8 - 10.................. 50mSerie na czas8 - 10..................
50mSerie na czas11 - 17.................. 50mSerie na czas11 - 17..................
100mSerie na czas11 - 17.................. 100mSerie na czas11 - 17..................
 
motylkowymotylkowy
50mSerie na czas9 - 10.................. 50mSerie na czas9 - 10..................
50mSerie na czas11 - 17.................. 50mSerie na czas11 - 17..................
100mSerie na czas11 - 17.................. 100mSerie na czas11 - 17..................
 
dowolny sztafetadowolny sztafeta
4 x 50mSerie na czasOpen.................. 4 x 50mSerie na czasOpen..................
 
zmienny sztafetazmienny sztafeta
4 x 50mSerie na czasOpen.................. 4 x 50mSerie na czasOpen..................
 
Inne konkurencje
11.Mieszane8 x 25m dowolnySerie na czas10:0010 lat i młodsi..................
Statystyki zgłoszeń wg klubu
 
1 - Blok I - 30-03-2019 - 10:00
1.Dziewcząt25m dowolnySerie na czas10:007 lat i młodsi..................
2.Chłopców25m dowolnySerie na czas10:007 lat i młodsi..................
3.Dziewcząt50m dowolnySerie na czas10:008 - 10 lat..................
4.Chłopców50m dowolnySerie na czas10:008 - 10 lat..................
1.Dziewcząt25m dowolnyCeremonia medalowa10:007 lat i młodsi
2.Chłopców25m dowolnyCeremonia medalowa10:007 lat i młodsi
5.Dziewcząt50m klasycznySerie na czas10:008 - 10 lat..................
6.Chłopców50m klasycznySerie na czas10:008 - 10 lat..................
3.Dziewcząt50m dowolnyCeremonia medalowa10:008 - 10 lat
4.Chłopców50m dowolnyCeremonia medalowa10:008 - 10 lat
7.Dziewcząt50m grzbietowySerie na czas10:008 - 10 lat..................
8.Chłopców50m grzbietowySerie na czas10:008 - 10 lat..................
5.Dziewcząt50m klasycznyCeremonia medalowa10:008 - 10 lat
6.Chłopców50m klasycznyCeremonia medalowa10:008 - 10 lat
9.Dziewcząt50m motylkowySerie na czas9 - 10 lat..................
10.Chłopców50m motylkowySerie na czas9 - 10 lat..................
7.Dziewcząt50m grzbietowyCeremonia medalowa10:008 - 10 lat
8.Chłopców50m grzbietowyCeremonia medalowa10:008 - 10 lat
11.Mieszane8 x 25m dowolnySerie na czas10:0010 lat i młodsi..................
9.Dziewcząt50m motylkowyCeremonia medalowa9 - 10 lat
10.Chłopców50m motylkowyCeremonia medalowa9 - 10 lat
11.Mieszane8 x 25m dowolnyCeremonia medalowa10:0010 lat i młodsi
 
2 - Blok II - 30-03-2019 - 14:00
12.Kobiet50m dowolnySerie na czas14:0018 - 60 lat..................
13.Mężczyzn50m dowolnySerie na czas14:0018 - 60 lat..................
14.Kobiet25m dowolnySerie na czas14:0061 lat i starsi..................
15.Mężczyzn25m dowolnySerie na czas14:0061 lat i starsi..................
12.Kobiet50m dowolnyCeremonia medalowa14:0018 - 60 lat
13.Mężczyzn50m dowolnyCeremonia medalowa14:0018 - 60 lat
16.Kobiet50m dowolnySerie na czas14:0011 - 17 lat..................
17.Chłopców50m dowolnySerie na czas14:0011 - 17 lat..................
14.Kobiet25m dowolnyCeremonia medalowa14:0061 lat i starsi
15.Mężczyzn25m dowolnyCeremonia medalowa14:0061 lat i starsi
18.Kobiet100m grzbietowySerie na czas14:0011 - 17 lat..................
19.Chłopców100m grzbietowySerie na czas14:0011 - 17 lat..................
16.Kobiet50m dowolnyCeremonia medalowa14:0011 - 17 lat
17.Chłopców50m dowolnyCeremonia medalowa14:0011 - 17 lat
20.Kobiet200m dowolnySerie na czas14:0011 - 17 lat..................
21.Chłopców200m dowolnySerie na czas14:0011 - 17 lat..................
18.Kobiet100m grzbietowyCeremonia medalowa14:0011 - 17 lat
19.Chłopców100m grzbietowyCeremonia medalowa14:0011 - 17 lat
22.Kobiet100m motylkowySerie na czas14:0011 - 17 lat..................
23.Chłopców100m motylkowySerie na czas14:0011 - 17 lat..................
20.Kobiet200m dowolnyCeremonia medalowa14:0011 - 17 lat
21.Chłopców200m dowolnyCeremonia medalowa14:0011 - 17 lat
24.Kobiet50m klasycznySerie na czas14:0011 - 17 lat..................
25.Chłopców50m klasycznySerie na czas14:0011 - 17 lat..................
22.Kobiet100m motylkowyCeremonia medalowa14:0011 - 17 lat
23.Chłopców100m motylkowyCeremonia medalowa14:0011 - 17 lat
26.Kobiet4 x 50m dowolnySerie na czas14:00Open..................
27.Mężczyzn4 x 50m dowolnySerie na czas14:00Open..................
24.Kobiet50m klasycznyCeremonia medalowa14:0011 - 17 lat
25.Chłopców50m klasycznyCeremonia medalowa14:0011 - 17 lat
26.Kobiet4 x 50m dowolnyCeremonia medalowa14:00Open
27.Mężczyzn4 x 50m dowolnyCeremonia medalowa14:00Open
Statystyki zgłoszeń wg klubu
 
3 - Blok III - 31-03-2019 - 10:00
28.Kobiet50m grzbietowySerie na czas10:0011 - 17 lat..................
29.Chłopców50m grzbietowySerie na czas10:0011 - 17 lat..................
30.Kobiet100m klasycznySerie na czas10:0011 - 17 lat..................
31.Chłopców100m klasycznySerie na czas10:0011 - 17 lat..................
28.Kobiet50m grzbietowyCeremonia medalowa10:0011 - 17 lat
29.Chłopców50m grzbietowyCeremonia medalowa10:0011 - 17 lat
32.Kobiet200m grzbietowySerie na czas10:0011 - 17 lat..................
33.Chłopców200m grzbietowySerie na czas10:0011 - 17 lat..................
30.Kobiet100m klasycznyCeremonia medalowa10:0011 - 17 lat
31.Chłopców100m klasycznyCeremonia medalowa10:0011 - 17 lat
34.Kobiet50m motylkowySerie na czas10:0011 - 17 lat..................
35.Chłopców50m motylkowySerie na czas10:0011 - 17 lat..................
32.Kobiet200m grzbietowyCeremonia medalowa10:0011 - 17 lat
33.Chłopców200m grzbietowyCeremonia medalowa10:0011 - 17 lat
36.Kobiet100m dowolnySerie na czas10:0011 - 17 lat..................
37.Chłopców100m dowolnySerie na czas10:0011 - 17 lat..................
34.Kobiet50m motylkowyCeremonia medalowa10:0011 - 17 lat
35.Chłopców50m motylkowyCeremonia medalowa10:0011 - 17 lat
38.Kobiet4 x 50m zmiennySerie na czas10:00Open..................
39.Mężczyzn4 x 50m zmiennySerie na czas10:00Open..................
36.Kobiet100m dowolnyCeremonia medalowa10:0011 - 17 lat
37.Chłopców100m dowolnyCeremonia medalowa10:0011 - 17 lat
38.Kobiet4 x 50m zmiennyCeremonia medalowa10:00Open
39.Mężczyzn4 x 50m zmiennyCeremonia medalowa10:00Open